โซเชียล Share0 Tweet

ชาวบ้านฮือฮา พบบ่อน้ำโบราณอายุร่วม 500 ปี หลังถูกปิดตายมาร่วมศตวรรษ

Shambhala TS
4 มิถุนายน 2563 - 21:53(แก้ไข)
ชาวบ้านฮือฮา พบบ่อน้ำโบราณอายุร่วม 500 ปี หลังถูกปิดตายมาร่วมศตวรรษ

ชาวบ้านในพะเยาพากันเฮฮา ขุดพบบ่อน้ำโบราณอายุกว่า 524 ปี หลังถมปิดปากบ่อไว้เป็นเวลานานนับร้อยปี ก่อนเจ้าอาวาสและชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจปรับพื้นที่

ชาวบ้านฮือฮา พบบ่อน้ำโบราณอายุร่วม 500 ปี หลังถูกปิดตายมาร่วมศตวรรษ

สำนักข่าว คมชัดลึก รายงานข่าวการขุดค้นพบบ่อน้ำโบราณอายุกว่า 524 ปี ในวัดบ้านปานหรือวัดร่องป่าเปา เลขที่ 11/3 บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ 2 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังจากที่ได้มีการถมปิดปากบ่อไว้มานาน หลายร้อยปีจนกระทั่งทางเจ้าอาวาสและคณะศรัทธาได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำการปรับพื้นที่ดินในบริเวณวัดเพื่อทำการก่อสร้าง จนพบปากบ่อน้ำโบราณขึ้น สำหรับปากบ่อน้ำโบราณ มีขนาด 1.39 เมตร ลึก 8 เมตร

ชาวบ้านฮือฮา พบบ่อน้ำโบราณอายุร่วม 500 ปี หลังถูกปิดตายมาร่วมศตวรรษ

ซึ่งการขุดพบในครั้งทางวัดได้ทำการขุดลอกเอาดินโคลนที่อยู่ใต้บ่อออกจนถึงใต้บ่อ ซึ่งจะเป็นชั้นหินไม่สามารถขุดลงไปได้อีก แต่ก็มีน้ำใต้ดินในบ่อได้ไหลซึมออกมาอยู่ในบ่อ นับว่าเป็นบ่อน้ำโบราณที่ยังมีสภาพที่ยังคง เกือบสมบูรณ์ 100% และหาดูได้ยาก และทางวัดจะได้เตรียมการบูรณะอนุรักษ์ไว้คู่กับวัด เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชม 

ชาวบ้านฮือฮา พบบ่อน้ำโบราณอายุร่วม 500 ปี หลังถูกปิดตายมาร่วมศตวรรษ

นายเก่ย วงษ์ทอง อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 35 หมู่ 8 บ้านศาลาตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ช่างขุดบ่อดิน มือ 1 ของพะเยา กล่าวว่า ได้ทำการขุดลอกบ่อน้ำโบราณ ในครั้งนี้พบว่า แปลกกว่าบ่อน้ำอื่นเพราะมีการก่ออิฐขึ้น 3 ชั้น จากชั้นใต้ดินชั้นกลางดินและชั้นผิวดิน ซึ่งจะแตกต่างจากบ่อน้ำทั่วไปที่มีการก่ออิฐเพียงชั้นเดียวเท่านั้น จากการวัดปากบ่อกว้าง 1.30 เมตรลึก 8 เมตร และยังมีสภาพสมบูรณ์เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ จะมีอิฐในบ่อบางชั้นเปลี่ยนแปลงเอียงบ้างภายในบ่อ เพราะมีอายุการกักเก็บน้ำมานานหลายร้อยปี

ชาวบ้านฮือฮา พบบ่อน้ำโบราณอายุร่วม 500 ปี หลังถูกปิดตายมาร่วมศตวรรษ

ด้านพระเกรียง รัตนโชโต เจ้าอาวาส วัดร่องป่าเปา เลขที่ 11/3 บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ 2 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ทางวัดทำการปรับพื้นดินในบริเวณวัดบังเอิญรถแม็คโครได้มาขุดเพื่อเอาปูนออกแต่เจอบ่อน้ำ แล้วจึงได้ปรึกษากับญาติโยมว่าจะเก็บไว้ ซึ่งเป็นบ่อน้ำเก่าแก่โบราณ หลังจากนั้นได้นิมิตฝันเห็นพญานาคออกมาจากบ่อ และเชื่อว่าเป็นบ่อพญานาค ที่อยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่โบราณ จึงได้ให้ช่างขุดบ่อทำการ ตักเอาเศษดินออกและล้างบ่อใหม่ และทำการเตรียมบูรณะบ่อน้ำทำขึ้นมาใหม่ให้อยู่คู่กับวัด 

ชาวบ้านฮือฮา พบบ่อน้ำโบราณอายุร่วม 500 ปี หลังถูกปิดตายมาร่วมศตวรรษ

สำหรับบ่อน้ำโบราณมีอายุเท่ากับวัดที่ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ 2039 ประมาณ 524 ปี และบ่อน้ำนี้มีความแตกต่างจากบ่อน้ำทั่วไป ตามที่ช่าง ได้ขุดบ่อน้ำ บอกว่า บ่อน้ำโบราณมีความกว้างประมาณ 1 เมตร 30 เซนติเมตร ลึกประมาณ 8 เมตร บ่อน้ำโบราณที่มีการก่ออิฐไม่เหมือนใคร เพราะมีการก่ออิฐขึ้นถึง 3 ชั้นนับว่าเป็นบ่อน้ำโบราณที่ควบคู่มากับวัดตั้งแต่โบราณ จนถึงปัจจุบัน...

ชาวบ้านฮือฮา พบบ่อน้ำโบราณอายุร่วม 500 ปี หลังถูกปิดตายมาร่วมศตวรรษ

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: คมชัดลึก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook