โซเชียล Share0 Tweet

เร่งช่วยเกษตรกร พร้อมดูแลผู้บริโภค ย้ำความสมดุลของทั้ง 2 ฝ่าย

Nabi
31 พฤษภาคม 2563 - 14:28(แก้ไข)
เร่งช่วยเกษตรกร พร้อมดูแลผู้บริโภค ย้ำความสมดุลของทั้ง 2 ฝ่าย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เร่งช่วยเกษตรกร พร้อมดูแลผู้บริโภค ย้ำความสมดุลของทั้ง 2 ฝ่าย ยอมรับว่าเป็นความยากของการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นที่พอใจของทั้ง 2 ฝ่าย ที่จำเป็นต้องให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคผลผลิตทางการเกษตรได้ในราคาถูกขณะที่เกษตรกรก็ต้องขายผลผลิตได้ในราคาสูง

เร่งช่วยเกษตรกร พร้อมดูแลผู้บริโภค ย้ำความสมดุลของทั้ง 2 ฝ่าย

เมื่อวานนี้ 30 พ.ค. 63 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เห็นว่าการแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร ต้องคำนึงถึงความสมดุลทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค โดยยอมรับว่าเป็นความยากของการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นที่พอใจของทั้ง 2 ฝ่าย ที่จำเป็นต้องให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคผลผลิตทางการเกษตรได้ในราคาถูกขณะที่เกษตรกรก็ต้องขายผลผลิตได้ในราคาสูง รวมทั้งสามารถระบายผลผลิตทางการเกษตรไปยังตลาดในประเทศและต่างประเทศได้ ทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์ดำเนินการทั้งการส่งออกและช่วยชาวสวนระบ่ายผลไม้ในตลาดในประเทศ ซึ่งสาเหตุที่ต้องส่งออกต่างประเทศด้วยนั้นก็เพราะตลาดในประเทศมีไม่มากพอที่จะรองรับผลผลิตทางการเกษตรหากจำหน่ายเฉพาะในประเทศผลไม้จะล้นตลาดทำให้ราคาตกต่ำ

เร่งช่วยเกษตรกร พร้อมดูแลผู้บริโภค ย้ำความสมดุลของทั้ง 2 ฝ่าย
เร่งช่วยเกษตรกร พร้อมดูแลผู้บริโภค ย้ำความสมดุลของทั้ง 2 ฝ่าย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังมีนโยบายเน้นตัดผู้ค้าคนกลางออกโดยใช้ระบบออนไลน์และออฟไลน์เข้ามาช่วยให้เกษตรกรสามารถส่งผลผลิตทางการเกษตรมายังตลาดค้าส่งด้วยทางลัดให้ได้มากที่สุดที่ผ่านมารัฐบาลยังมุ่งเน้นเรื่องการขายตรงระหว่างเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่รวมกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์ให้ส่งผลผลิตทางการเกษตรถึงมือผู้บริโภคโดยให้เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดสำรวจความต้องการผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตรและให้ร่วมมือกับภาคเอกชน ให้เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดเป็นเซลแมนของแต่ละจังหวัดและจับคู่ทำสัญญาซื้อขายระหว่างกัน ซึ่งไม่ใช่แค่เป็นเพียงนโยบายเท่านั้นแต่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยขณะนี้พาณิชย์จังหวัดสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาทและจะดำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นรูปแบบการตัดผู้ค้าคนกลางออกไป

เร่งช่วยเกษตรกร พร้อมดูแลผู้บริโภค ย้ำความสมดุลของทั้ง 2 ฝ่าย
เร่งช่วยเกษตรกร พร้อมดูแลผู้บริโภค ย้ำความสมดุลของทั้ง 2 ฝ่าย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก นฤมล ภิญโญสินวัฒน์


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook