โซเชียล Share0 Tweet

เคาะแล้ว ผ่อนปรนระยะที่ 3 เช็กเลย กิจการใดบ้าง เปิดดำเนินการได้แล้ว

Clover Jarm
29 พฤษภาคม 2563 - 16:14(แก้ไข)
เคาะแล้ว ผ่อนปรนระยะที่ 3 เช็กเลย กิจการใดบ้าง เปิดดำเนินการได้แล้ว

ประชุม ศบค. เคาะแล้ว กับการผ่อนปรนระยะที่ 3 เผยให้มีกิจการบางกลุ่มเปิดดำเนินการได้ จะมีอะไรบ้างเช็กเลย

เคาะแล้ว ผ่อนปรนระยะที่ 3 เช็กเลย กิจการใดบ้าง เปิดดำเนินการได้แล้ว

 

การเสนอมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 เรื่องสำคัญคือ เรื่องของการดำเนินการ ต้องให้มีมาตรการการคัดกรอง ไข้ ไอ เหนื่อยจาม สำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติทุกที่ เริ่มเปิดกิจการ - กิจกรรมปานกลางค่อนข้างไปทางสูง ต้องมีการลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ ถ้าไม่มีเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้การรายงานทดแทน มีความจำเป็นอย่างมาก ถ้าติดตามได้ เราจะควบคุมได้โดยเร็วการจองคิวในระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการควบคุมโรค ในที่ประชุมวาระการพิจารณา เสนอให้มีการเปิดเรียน เดิม 1 กรกฎา ตอนนี้ยังคงเปิดวันเดิมอยู่ ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ว่าโรงเรียนที่มีจำนวนน้อยๆ ในโรงเรียนต่างจังหวัด แต่ถ้าสามารถมีความพร้อมเกิดขึ้นก่อน อาจจะขยับเวลาเปิดขึ้นมาเร็วขึ้นได้ ให้ไว้เป็นหลักการกว้างๆ ให้ รมว.กระทรวงศึกษาธิการไปลงในรายละเอียดอีกที เรื่องขนาดของโรงเรียน ที่ไม่มีอัตราการติดเชื้อ อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

อาจจะสลับเหลื่อมเวลาเรียน สัก 3 วันต่อสัปดาห์ อาจจะสลับกันมาเรียน ไม่ต้องมาเรียนทุกวัน  โดยเฉพาะเด็กเล็กยังเป็นประเด็น เพราะยังมีความเสี่ยง

เคาะแล้ว ผ่อนปรนระยะที่ 3 เช็กเลย กิจการใดบ้าง เปิดดำเนินการได้แล้ว

 

พล.อ.สมศักดิ์  รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ แถลงมาตรการผ่อนคลายกิจการ-กิจกรรม ระยะที่ 3 

1.ขยายเวลาห้างเปิดจนถึงเวลา 21.00 น. 

2.อนุญาตให้เปิดศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ไม่ให้เกิน 2 หมื่นตารางเมตร ปิดภายในเวลา 21.00 น.

3.เปิดสนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง จำกัดคนเข้า ห้ามแออัด

เคาะแล้ว ผ่อนปรนระยะที่ 3 เช็กเลย กิจการใดบ้าง เปิดดำเนินการได้แล้ว

 

4..ร้านเสริมสวย  ทำสีผมได้ นอกจากตัด สระปกติ ต้องใช้เวลาในการทำกิจกรรมภายในเวลา 2 ชั่วโมง ห้ามนั่งรอภายในร้าน

5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เราไม่ได้เปิดเพื่อรับเด็กเล็กเข้ามาในศูนย์ เปิดให้เจ้าหน้าที่เข้ามาประกอบอาหาร และให้ผู้ปกครองมารับ เด็กไม่ต้องมาเรียน

6.กิจกรรมออกกำลังกาย คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม เปิดให้บริการทั้งตัว ใบหน้าสามารถทำได้

7.สถานบริการนวดเพื่อสุขภาพ สปา นวดฝ่าเท้า  เปิดให้บริการตามปกติ ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง  งดการอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ อาบอบนวดยังห้ามเปิด

เคาะแล้ว ผ่อนปรนระยะที่ 3 เช็กเลย กิจการใดบ้าง เปิดดำเนินการได้แล้ว

 

8.ฟิตเนสอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้ทั้งหมด ทำกิจกรรมได้ทั้งหมด 

9.สถานที่เล่น โบวลิ่ง สเกต รอโรเบส เปิดให้บริการจำกัดผู้เข้าร่วม

10.สถาบันสอนลีลาศเปิดได้

11.สระน้ำที่อยู่ในบึงเล่นได้ เจ็ตสกี ไครเซิฟ 

12.โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ เปิดได้ จำกัดผู้เข้าชมไม่เกิน 200 คน  อนุญาตให้นั่งคู่กันได้ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัย

13.สวนสัตว์ สถานที่จัดแสดงสัตว์ มีมาตรการควบคุม

เคาะแล้ว ผ่อนปรนระยะที่ 3 เช็กเลย กิจการใดบ้าง เปิดดำเนินการได้แล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก

คมชัดลึก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook