โซเชียล Share0 Tweet

สถานทูตไทยฯ ณ กรุงโตเกียว ส่งคนไทยตกค้าง ในญี่ปุ่น กลับบ้าน

Nabi
25 พฤษภาคม 2563 - 17:52(แก้ไข)
สถานทูตไทยฯ ณ กรุงโตเกียว ส่งคนไทยตกค้าง ในญี่ปุ่น กลับบ้าน

ศบค.รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม ติดเชื้อเพิ่ม 2 คน รวมเป็น 3,042 คน หายป่วยเพิ่ม 7 คน รวมเป็น 2,928 คน ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมเป็น 57คน มีผู้ป่วยในรพ.ลดลง 6 คน รวมเป็น 57 คน ซึ่งวันนี้มีรายงานว่า สถานทูตไทยฯ ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกส่งคนไทยตกค้างในญี่ปุ่นกลับไทยวันนี้ โดยได้เดินทางมาถึงถึง 15.30 น. และ 15.40 น.

สถานทูตไทยฯ ณ กรุงโตเกียว ส่งคนไทยตกค้าง ในญี่ปุ่น กลับบ้าน

25 พ.ค. 63 เพจ กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand เผยภาพ การดำเนินการส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุนกลับประเทศไทย โดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่นกลับไทย ด้วยเที่ยวบินพิเศษ 3 เที่ยวบิน ได้แก่ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG643 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนาริตะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. สายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH847 และสายการบิน Japan Airlines (JAL) เที่ยวบินที่ JL031 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. และ 15.40 น. ตามลำดับ

สถานทูตไทยฯ ณ กรุงโตเกียว ส่งคนไทยตกค้าง ในญี่ปุ่น กลับบ้าน
สถานทูตไทยฯ ณ กรุงโตเกียว ส่งคนไทยตกค้าง ในญี่ปุ่น กลับบ้าน

เที่ยวบินดังกล่าวได้รับอนุญาตให้บินรับ-ส่ง ผู้โดยสารกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวประสานงานขอความร่วมมือจากสายการบินและขออนุมัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทย โดยมีผู้โดยสารตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรจากศักยภาพที่ไทยสามารถรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทั่วโลกต่อวัน

สถานทูตไทยฯ ณ กรุงโตเกียว ส่งคนไทยตกค้าง ในญี่ปุ่น กลับบ้าน
สถานทูตไทยฯ ณ กรุงโตเกียว ส่งคนไทยตกค้าง ในญี่ปุ่น กลับบ้าน

ผู้โดยสารคนไทยในเที่ยวบินข้างต้นเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับไทยจากประเทศญี่ปุ่นโดยเร่งด่วนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการจัดเตรียมสถานที่ในการกักตัวด้วยแล้ว

สถานทูตไทยฯ ณ กรุงโตเกียว ส่งคนไทยตกค้าง ในญี่ปุ่น กลับบ้าน
สถานทูตไทยฯ ณ กรุงโตเกียว ส่งคนไทยตกค้าง ในญี่ปุ่น กลับบ้าน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook