โซเชียล Share0 Tweet

วันโอนเงิน เราไม่ทิ้งกัน รอบ 2 และ 3 เข้าวันไหน สามารถเช็กได้ง่าย ๆ ที่นี่

Nabi
25 พฤษภาคม 2563 - 12:39(แก้ไข)
วันโอนเงิน เราไม่ทิ้งกัน รอบ 2 และ 3 เข้าวันไหน สามารถเช็กได้ง่าย ๆ ที่นี่

โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการดำเนินการมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำเร็จเรียบร้อยแล้วร้อยละ 99 ในส่วนที่ยังคงเหลืออีกเพียงร้อยละ 1 คือการดำเนินการในส่วนที่ยังตกค้างเกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ โดยการลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทนั้นต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ WWW.เราไม่ทิ้งกัน. com

วันโอนเงิน เราไม่ทิ้งกัน รอบ 2 และ 3 เข้าวันไหน สามารถเช็กได้ง่าย ๆ ที่นี่

25 พ.ค. 63 มาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28.8 ล้านราย มีการลงทะเบียนซ้ำ 4.8 ล้านรายการ และลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านราย ทำให้มีผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน 22.3 ล้านราย มีผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านราย ไม่ได้รับสิทธิ 7 ล้านราย และอยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ 2.4 แสนราย

วันโอนเงิน เราไม่ทิ้งกัน รอบ 2 และ 3 เข้าวันไหน สามารถเช็กได้ง่าย ๆ ที่นี่
วันโอนเงิน เราไม่ทิ้งกัน รอบ 2 และ 3 เข้าวันไหน สามารถเช็กได้ง่าย ๆ ที่นี่

กลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านราย โอนเงินเยียวยาแล้ว 14.2 ล้านราย ส่วนที่เหลือจะโอนเงินเยียวยาได้ครบถ้วนทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ โดยมีรอบการโอนวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จำนวน 2.3 แสนรายและวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4.4 แสนราย ทั้งนี้ บัญชีของผู้รับจะต้องไม่มีปัญหาในเรื่องบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียน บัญชีถูกปิด หรือไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งจะเป็นเหตุให้การโอนเงินไม่สำเร็จ ดังนั้น สำหรับกลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว แต่ยังติดขัดเรื่องบัญชีสำหรับรับโอนเงินเยียวยา โปรดดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

วันโอนเงิน เราไม่ทิ้งกัน รอบ 2 และ 3 เข้าวันไหน สามารถเช็กได้ง่าย ๆ ที่นี่
วันโอนเงิน เราไม่ทิ้งกัน รอบ 2 และ 3 เข้าวันไหน สามารถเช็กได้ง่าย ๆ ที่นี่

สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน ว่าได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่ เพียงทำตาม 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. เข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2.เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะแถบสีเทา หรือ สามารถคลิกที่นี้ได้เลย - ตรวจสอบสถานะ -

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และ วัน เดือน ปีเกิด

เรียบเรียงข้อมูลโดย สำนักข่าวจาม

ข้อมูลจาก เราไม่ทิ้งกัน


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook