โซเชียล Share0 Tweet

หยุดก่อน เห็นข้อความนี้ ห้ามลบ ผู้พิทักษ์ ส่งข้อความให้ติดต่อ ทบทวนสิทธิ รับเงิน 5,000 ก่อน 29 พ.ค.

Nabi
หยุดก่อน เห็นข้อความนี้ ห้ามลบ ผู้พิทักษ์ ส่งข้อความให้ติดต่อ ทบทวนสิทธิ รับเงิน 5,000 ก่อน 29 พ.ค.

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบ ของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 ล่าสุด www.เราไม่ทิ้งกัน.com ผู้พิทักษ์ ส่งข้อความให้ติดต่อ ทบทวนสิทธิ รับเงิน 5,000 ก่อน 29 พค.

หยุดก่อน เห็นข้อความนี้ ห้ามลบ ผู้พิทักษ์ ส่งข้อความให้ติดต่อ ทบทวนสิทธิ รับเงิน 5,000 ก่อน 29 พ.ค.

23 พ.ค. 63 ความคืบหน้า www.เราไม่ทิ้งกัน.com แม้ว่าในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการคลังจะหยุดโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้กับผู้ผ่านเกณฑ์ แต่สถานะบนเว็บไซต์ยังคงมีการเปลี่ยนเป็นสีเขียว ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด อย่างต่อเนื่อง

หยุดก่อน เห็นข้อความนี้ ห้ามลบ ผู้พิทักษ์ ส่งข้อความให้ติดต่อ ทบทวนสิทธิ รับเงิน 5,000 ก่อน 29 พ.ค.
หยุดก่อน เห็นข้อความนี้ ห้ามลบ ผู้พิทักษ์ ส่งข้อความให้ติดต่อ ทบทวนสิทธิ รับเงิน 5,000 ก่อน 29 พ.ค.

ทั้งนี้ สถานะที่เปลี่ยนส่วนใหญ่ เกิดจากการเดินทางไปทำเรื่องที่ ธนาคารกรุงไทย ออมสิน และ ธกส. โดยล่าสุดได้มีการส่งข้อความ SMS ถึงผู้ที่ขอ ทบทวนสิทธิ แล้วมีโอกาสจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาท ว่า เลขบัตรฯ …. โปรดแสดงหลักฐานต่อ ผู้พิทักษ์ ธ.กรุงไทย เพื่อทบทวนสิทธิ ภายใน 29 พค 63

หยุดก่อน เห็นข้อความนี้ ห้ามลบ ผู้พิทักษ์ ส่งข้อความให้ติดต่อ ทบทวนสิทธิ รับเงิน 5,000 ก่อน 29 พ.ค.
หยุดก่อน เห็นข้อความนี้ ห้ามลบ ผู้พิทักษ์ ส่งข้อความให้ติดต่อ ทบทวนสิทธิ รับเงิน 5,000 ก่อน 29 พ.ค.

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับ SMS ข้อความ ต้องนำเอกสารไปด้วยคือ บัตรประชาชนตัวจริง บัญชีธนาคาร รูปถ่ายในอาชีพที่ลงทะเบียน บน www.เราไม่ทิ้งกัน.com และต้องไปติดต่อที่ธนาคารก่อนวันที่ 29 พค. นี้ ตามวันและเวลาราชการ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก brighttvแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook