โซเชียล Share0 Tweet

สุดทน ราชทัณฑ์ ไล่ออก 15 ผู้คุม เซ่นปล่อยนักโทษมีเพศสัมพันธ์

Nabi
สุดทน ราชทัณฑ์ ไล่ออก 15 ผู้คุม เซ่นปล่อยนักโทษมีเพศสัมพันธ์

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย เสื่อมเสีย 15 ราย ไล่ออก 12 ราย ให้ออก 1 ขาดงานเกินกำหนดต้องออก 2 ราย

สุดทน ราชทัณฑ์ ไล่ออก 15 ผู้คุม เซ่นปล่อยนักโทษมีเพศสัมพันธ์

วันที่ 20 พ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ได้จัดการประชุม อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

สุดทน ราชทัณฑ์ ไล่ออก 15 ผู้คุม เซ่นปล่อยนักโทษมีเพศสัมพันธ์
สุดทน ราชทัณฑ์ ไล่ออก 15 ผู้คุม เซ่นปล่อยนักโทษมีเพศสัมพันธ์

ที่ประชุมได้พิจารณาข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวน 15 ราย โดยมีมติไล่ออกจากราชการ จำนวน 12 ราย มีพฤติการณ์ต่างๆ ได้แก่

1. ถูกดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง จำนวน 2 ราย

2.ยึดโทรศัพท์มือถือจากผู้ต้องขัง แต่เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญาและวินัย 1 ราย

3. ลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปภายในเรือนจำ 1 ราย

4. ปลอมลายมือชื่อเพื่อเบิกค่าตอบแทนวิทยากร 1 ราย

5. ปล่อยปละละเลยให้ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวใช้โทรศัพท์มือถือ เงินสด มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาที่มาเยี่ยม และตัดต้นไม้ของเรือนจำโดยไม่รับอนุญาต 1 ราย

6. มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการลักลอบโยนโทรศัพท์มือถือและยาเสพติดเข้าเรือนจำ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 1 ราย

7.ลักลอบนำยาแก้ปวดเฉียบพลัน ทรามาดอล เข้าไปให้ผู้ต้องขังรับประทานและจำหน่ายในเรือนจำโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 1 ราย

8. เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขัง เพื่ออำนวยความสะดวกดูแลผู้ต้องขังภายในเรือนจำ 1 ราย และ

9. ขาดราชการเกิน15 วัน จำนวน3 ราย

สุดทน ราชทัณฑ์ ไล่ออก 15 ผู้คุม เซ่นปล่อยนักโทษมีเพศสัมพันธ์
สุดทน ราชทัณฑ์ ไล่ออก 15 ผู้คุม เซ่นปล่อยนักโทษมีเพศสัมพันธ์

ที่ประชุมยังมีมติให้ออกจากราชการ 1 ราย กรณี ถูกกล่าวหาว่านำโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้ผู้ต้องขังภายในเรือนจำโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน รวมถึงมีมติปลดออกจากราชการอีก 2 ราย เป็นกรณีขาดราชการเกิน 15 วัน 1 ราย และรับเงินเป็นค่าตอบแทนลักลอบนำบุหรี่เข้าภายในเรือนจำ 1 ราย

พ.ต.อ.เอกณรัชต์ กล่าวต่อไปว่า กรมราชทัณฑ์ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีข้าราชการส่วนน้อยที่มีพฤติการณ์กระทำผิด จึงได้มีการพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิด เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อไป

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม - Department of Correctionsแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook