โซเชียล Share0 Tweet

เยียวยาเกษตรกร คุณอยู่กลุ่มไหน ได้เงินเมื่อไหร่ เช็กความคืบหน้าล่าสุด

Nabi
เยียวยาเกษตรกร คุณอยู่กลุ่มไหน ได้เงินเมื่อไหร่ เช็กความคืบหน้าล่าสุด

เยียวยาเกษตรกร "เยียวยาเกษตรกร" รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท คุณอยู่กลุ่มไหน ได้เงินเมื่อไหร่ เช็กความคืบหน้าล่าสุด

เยียวยาเกษตรกร คุณอยู่กลุ่มไหน ได้เงินเมื่อไหร่ เช็กความคืบหน้าล่าสุด

21 พ.ค. 63 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านโครงการ "เยียวยาเกษตรกร" รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท

เยียวยาเกษตรกร คุณอยู่กลุ่มไหน ได้เงินเมื่อไหร่ เช็กความคืบหน้าล่าสุด
เยียวยาเกษตรกร คุณอยู่กลุ่มไหน ได้เงินเมื่อไหร่ เช็กความคืบหน้าล่าสุด

สำหรับความคืบหน้า"เยียวยาเกษตรกร " นั้น แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

 • 1. กลุ่มที่ขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 8.33 ล้านราย ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว 6,773,517 ราย ส่งมอบข้อมูลให้ ธกส.โอนเงินให้กับเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 15 –25 พฤษภาคม ขณะนี้ผ่านมา 3 วัน ธ.ก.ส. จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 14,812 ล้านบาท ผ่านช่องทางบัญชี ธ.ก.ส. บัญชีธนาคารอื่นตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ และพร้อมเพย์ตามเลขบัตรประชาชนส่วนเกษตรกร
 • 2. กลุ่มที่สอง ซึ่งได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1.57 ล้านคน กระทรวงเกษตรฯมีกำหนดจ่ายเงินเยียวยาในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2563
 • 3. กลุ่มที่สาม ที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้นั้น ให้ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และจะจ่ายเงินภายในวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2563

- สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตร , ตรวจสอบผลการโอนเงิน สามารถตรวจสอบ http://www.moac.go.th เท่านั้น

เยียวยาเกษตรกร คุณอยู่กลุ่มไหน ได้เงินเมื่อไหร่ เช็กความคืบหน้าล่าสุด

- สำหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้จากสาเหตุต่างๆ สามารถอุธรณ์การเยียวยาได้ที่หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในส่วนกลางและภูมิภาคทั้ง 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย

 • 1) กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง
 • 2) กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง
 • 3) กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง
 • 4) กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง
 • 5) การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดและสาขาทุกแห่ง
 • 6) ยาสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
 • 7) สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
 • 8) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นเกษตรกรกลุ่มที่สาม สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2563

เยียวยาเกษตรกร คุณอยู่กลุ่มไหน ได้เงินเมื่อไหร่ เช็กความคืบหน้าล่าสุด
เยียวยาเกษตรกร คุณอยู่กลุ่มไหน ได้เงินเมื่อไหร่ เช็กความคืบหน้าล่าสุด

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังเตรียมพร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าวในเบื้องต้นแก่เกษตรกร ผ่านช่องทาง Call Center 1170 ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พ.ค. ที่ผ่านมา 4 วันทำการ ได้ให้บริการเกษตรกรไปแล้วรวม 817 รายอีกด้วย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คมชัดลึกแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook