โซเชียล Share0 Tweet

เช็กเงินเยียวยาเกษตรกร ครบ จบ ที่เดียว ย้ำ เช็กที่นี่ www.moac.go.th

Nabi
เช็กเงินเยียวยาเกษตรกร ครบ จบ ที่เดียว ย้ำ เช็กที่นี่ www.moac.go.th

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เม.ย. 2563 สามารถเช็กเงินเยียวยาเกษตรกร ครบ จบ ที่เดียว ย้ำ เช็กที่นี่ www.moac.go.th

เช็กเงินเยียวยาเกษตรกร ครบ จบ ที่เดียว ย้ำ เช็กที่นี่ www.moac.go.th

วานนี้ 20 พฤษภาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเว็บไซต์ www.moac.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกร ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยเกษตรกรจะได้รับเงิน รายละ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

เช็กเงินเยียวยาเกษตรกร ครบ จบ ที่เดียว ย้ำ เช็กที่นี่ www.moac.go.th
เช็กเงินเยียวยาเกษตรกร ครบ จบ ที่เดียว ย้ำ เช็กที่นี่ www.moac.go.th

เพื่อให้เกษตกรที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร สามารถตรวจสอบข้อมูลบนฐานระบบ ผ่านเว็บไซต์ moac.go.th ได้เลย โดยเว็บไซต์ใหม่นี้จะเป็นช่องทางให้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ดังนี้

ตรวจสอบสิทธิ์ระบบเยียวยา www.สิทธิ์เยียวยาเกษตกร.com

ตรวจสอบผลการการโอนเงิน แจ้งช่องทางการรับเงินโอน ของ ธ.ก.ส. www.เยียวยาเกษตกร.com

ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯ อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตกร.com

ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของทั้ง 4 ประเภท

 • 1. ด้านพืช
 • 2. ด้านประมง
 • 3. ด้านปศุสัตว์
 • 4. ด้านยางพารา
เช็กเงินเยียวยาเกษตรกร ครบ จบ ที่เดียว ย้ำ เช็กที่นี่ www.moac.go.th
เช็กเงินเยียวยาเกษตรกร ครบ จบ ที่เดียว ย้ำ เช็กที่นี่ www.moac.go.th

หากมีสงสับหรือต้องการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา สามาาถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไป

 • สายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร.1170
 • การยางเห่งประเทศไทย โทร. 02 433 2222 ต่อ 241, 243
 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล โทร. 02 202 3290
 • กรมสรรพสามิต ติดต่อ กรมสรรพสามิตในพื้นที่ หรือ โทร. 02 241 5600-9 (ต่อ 61601-08)
 • กรมประมง ติดต่อ สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด หรือ โทร. 02 104 9444
 • กรมปศุสัตว์ ติดต่อ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด หรือ โทร. 02 653 4444
 • กรมส่งเสริมการเกษตร ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด หรือ โทร. 02 579 0121-27
 • กรมหม่อนไหม โทร. 02 558 7924-6
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 02 940 5550

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คมชัดลึกแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook