โซเชียล Share0 Tweet

มิตซูบิชิ เปิดโครงการสมัครใจลาออก จ่ายชดเชยสูงสุด 35 เดือน หลังทนพิษโควิดไม่ไหว

Minime
มิตซูบิชิ เปิดโครงการสมัครใจลาออก จ่ายชดเชยสูงสุด 35 เดือน หลังทนพิษโควิดไม่ไหว

สืบเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ระบาด ทำให้ธุรกิจหลายอย่างต้องหยุดชะงัก ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มบริษัทรถยนต์อย่าง มิตซูบิชิ

มิตซูบิชิ เปิดโครงการสมัครใจลาออก จ่ายชดเชยสูงสุด 35 เดือน หลังทนพิษโควิดไม่ไหว

 

โดยวันนี้ (13 พ.ค. 25563) กลุ่มบริษัทมิตซูบิชิ ได้ประกาศ "โครงการสมัครใจลาออก" โดยให้เหตุผลว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ทำให้ยอดขายรถยนต์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดภายในประเทศและส่งออก จำเป็นต้องปรับลดจำนวนพนักงาน

มิตซูบิชิ เปิดโครงการสมัครใจลาออก จ่ายชดเชยสูงสุด 35 เดือน หลังทนพิษโควิดไม่ไหว

 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานประจำที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีอายุน้อยกว่าหรือเทียบเท่า 54 ปีบริบูรณ์ และพนักงานที่จะเกษียณอายุในปี 2563 จะไม่มีสิทธิ์ โดยให้เงินช่วยเหลือตามแต่ละช่วงอายุพนักงาน และอายุการทำงาน 8-35 เดือน

มิตซูบิชิ เปิดโครงการสมัครใจลาออก จ่ายชดเชยสูงสุด 35 เดือน หลังทนพิษโควิดไม่ไหว

 

พนักงานอายุ 27-39 ปี ทำงานตั้งแต่ 1-2 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 8 เดือน อายุงาน 3-5 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 11 เดือน จนถึงกลุ่มที่อายุงาน 20-24 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 25 เดือนพนักงานอายุ 40-44 ปี ทำงานตั้งแต่ 1-2 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 9 เดือน จนถึงอายุงาน 25 ปีขึ้นไป ได้เงินช่วยเหลือ 30 เดือน ฯลฯ

มิตซูบิชิ เปิดโครงการสมัครใจลาออก จ่ายชดเชยสูงสุด 35 เดือน หลังทนพิษโควิดไม่ไหว

 

พนักงานที่อายุ 45-50 ปี ทำงานตั้งแต่ 1-2 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 12 เดือน จนถึงอายุงาน 25 ปีขึ้นไป ได้เงินช่วยเหลือ 33 เดือน พนักงานอายุ 51-54 ปี ทำงานตั้งแต่ 1-2 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 17 เดือน จนถึงอายุงาน 25 ปีขึ้นไป ได้เงินช่วยเหลือ 35 เดือน เป็นต้น

ทั้งนี้  พนักงานที่เข้าร่วมโครงการบริษัทยังได้จัดโครงการฝึกอาชีพใหม่โดยรวมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ระยอง, ชลบุรี และกรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายยื่นความสมัครใจได้ 7 พ.ค.- 6 มิ.ย.นี้

มิตซูบิชิ เปิดโครงการสมัครใจลาออก จ่ายชดเชยสูงสุด 35 เดือน หลังทนพิษโควิดไม่ไหว

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก komchadluek Mitsubishi Motors Thailand แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook