โซเชียล Share0 Tweet

นายกถูกใจ Work From Home ให้เป็น New Normal ของราชการ

Nabi
นายกถูกใจ Work From Home ให้เป็น New Normal ของราชการ

นายกถูกใจ Work From Home ให้เป็น New Normal ของราชการ ทำงานที่บ้านงานออกมาได้เร็วมากกว่าเพราะมีสมาธิมากกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จึงให้ไปดูรายละเอียดทุกแห่ง และเพื่อไม่ให้แออัดบนขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาเดียวกัน

นายกถูกใจ Work From Home ให้เป็น New Normal ของราชการ

วันที่ 12 พ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทางราชการได้ทำเรื่องเหลื่อมเวลาเป็นส่วนใหญ่ แต่กำหนดแค่ 2 ช่วงเวลา คือ เข้างาน 07.00 น. และ 08.00 น. ซึ่ง นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้เหลื่อมเวลาการทำงานมากขึ้น โดยอาจจะเลิกในช่วงค่ำ เพื่อไม่ให้แออัดบนขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนจะเหลื่อมในช่วงเวลาใดเพิ่มให้หน่วยงานนั้นๆ พิจารณา ขณะที่มาตรการ Work From Home ได้ทำกันอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ในส่วนงานเอกสารที่สามารถทำงานที่บ้านได้ เว้นส่วนงานที่ต้องให้บริการประชาชน

ส่วนรัฐวิสาหกิจซึ่งมีทั้งหมด 56 แห่ง รายงานว่ามีการเหลื่อมเวลากัน 7 ช่วงเวลา ตั้งแต่ 07.00 -10.00 น. โดยเหลื่อมเวลากันช่วงละครึ่งชั่วโมง โดยกลุ่มที่เข้างานช่วงสุดท้าย 10.00 น. จะเลิกงาน 18.00 น. ส่วน Work From Home มีรายงานว่าหลายหน่วยงานทำงานที่บ้านมากกว่า 80% ของพนักงาน เช่น ปตท., การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, วิทยุการบิน

นายกถูกใจ Work From Home ให้เป็น New Normal ของราชการ
นายกถูกใจ Work From Home ให้เป็น New Normal ของราชการ

นายวิษณุ กล่าวด้วยว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทำต่อไป โดยให้ดูเรื่องอื่นประกอบ เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง ประสิทธิภาพการทำงาน โดยบางหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานว่า ทำงานที่บ้านงานออกมาได้เร็วมากกว่าเพราะมีสมาธิมากกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จึงให้ไปดูรายละเอียดทุกแห่ง ขณะเดียวกันให้ผู้บังคับบัญชากวดขันอย่าลักไก่ Work From Home แล้วหายไปเลยไม่ได้ทำงาน ให้สามารถติดต่อได้เสมอ และให้ใช้แนวนี้ต่อไปสำหรับเป็น New Normal

" Work From Home เราบอกกันมาเป็นปีแล้ว แต่ที่ผ่านมาไม่มีอะไรจูงใจ และขณะนี้มีปัจจัยที่ทำให้ Work From Home หรือเหลื่อมเวลาสำเร็จ เพราะไม่ต้องไปส่งลูกที่โรงเรียน และกลัวจะไปแออัดบนรถไฟฟ้า รวมทั้งมาตรการเว้นระยะห่างมาช่วยกดดัน"

นายกถูกใจ Work From Home ให้เป็น New Normal ของราชการ
นายกถูกใจ Work From Home ให้เป็น New Normal ของราชการ

ส่วนเอกชนที่ทำอยู่แล้ว และบางส่วนเริ่มกลับมาทำงานใหม่ นายวิษณุ กล่าวว่า จะใช้วิธีรณรงค์ผ่านกระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง โดยเฉพาะที่จะขอรับความช่วยเหลือมาตรการสินเชื่อแบบผ่อนปรนของธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีเงื่อนไขให้ต้องนำเรื่องนี้ไปปฏิบัติด้วย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Workpointแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook