โซเชียล Share0 Tweet

การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดโครงการ ปันน้ำใจยาสูบไทย สู้ภัยโควิด-19

Nabi
การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดโครงการ ปันน้ำใจยาสูบไทย สู้ภัยโควิด-19

การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ปันน้ำใจยาสูบไทย สู้ภัยโควิด-19” มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดโครงการ ปันน้ำใจยาสูบไทย สู้ภัยโควิด-19

13 พ.ค. 63 นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร นายวิญญู เกียรติวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ นายอัฏฐเดช ดีสวาท รองผู้ว่าการด้านใบยา และนางนิตยา ชัยวัณณคุปต์ รองผู้ว่าการด้านการตลาด นำทีมพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดโครงการ ปันน้ำใจยาสูบไทย สู้ภัยโควิด-19
การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดโครงการ ปันน้ำใจยาสูบไทย สู้ภัยโควิด-19
การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดโครงการ ปันน้ำใจยาสูบไทย สู้ภัยโควิด-19

ตามโครงการ “ปันน้ำใจยาสูบไทย สู้ภัยโควิด-19” ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตจากการระบาดของโรคดังกล่าวได้ในเร็ววัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตคลองเตย ในการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน พร้อมกำกับดูแลให้เว้นระยะห่างทางสังคมตามหลัก "Social Distancing" และถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่ระบาดที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตยและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมารับมอบถุงยังชีพ ณ ตลาดอาจณรงค์ไนท์บาซาร์ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563

การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดโครงการ ปันน้ำใจยาสูบไทย สู้ภัยโควิด-19
การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดโครงการ ปันน้ำใจยาสูบไทย สู้ภัยโควิด-19
การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดโครงการ ปันน้ำใจยาสูบไทย สู้ภัยโควิด-19

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Stationแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook