โซเชียล Share0 Tweet

ประกันสังคม จ่ายเงินให้ผู้ว่างงานเหตุสุดวิสัยแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท

Minime
ประกันสังคม จ่ายเงินให้ผู้ว่างงานเหตุสุดวิสัยแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท

สืบเนื่องจากกรณีที่ประกันสังคม ได้มีมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทำให้ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ประกันสังคม จ่ายเงินให้ผู้ว่างงานเหตุสุดวิสัยแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท

 

ล่าสุด ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้ว จำนวน 706,633 ราย เป็นเงิน 3,997.550 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2563)

ประกันสังคม จ่ายเงินให้ผู้ว่างงานเหตุสุดวิสัยแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท

 

และคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิกรณีว่างงานอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเร็วที่สุด 

ประกันสังคม จ่ายเงินให้ผู้ว่างงานเหตุสุดวิสัยแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท
ประกันสังคม จ่ายเงินให้ผู้ว่างงานเหตุสุดวิสัยแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท
ประกันสังคม จ่ายเงินให้ผู้ว่างงานเหตุสุดวิสัยแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก komchadluek สำนักงานประกันสังคมรรครวมพลังประชาชาติไทย - ACT Party pixabay แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook