โซเชียล Share0 Tweet

ประกาศสำคัญ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันรู้รักสามัคคี เป็นวันสำคัญของชาติ

Nabi
ประกาศสำคัญ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันรู้รักสามัคคี เป็นวันสำคัญของชาติ

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันรู้รักสามัคคี” เป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญและนำไปสู่การปฏิบัติด้วยความสามัคคี

ประกาศสำคัญ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันรู้รักสามัคคี เป็นวันสำคัญของชาติ

วันที่ 12 พ.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันรู้รักสามัคคี” เป็นวันสำคัญของชาติ โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญและนำไปสู่การปฏิบัติด้วยความสามัคคี รู้จักหน้าที่และส่งเสริมกันให้เกิดความเจริญแก่ประเทศชาติ

ประกาศสำคัญ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันรู้รักสามัคคี เป็นวันสำคัญของชาติ
ประกาศสำคัญ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันรู้รักสามัคคี เป็นวันสำคัญของชาติ

แนวคิดการกำหนดวันรู้รักสามัคคีปรากฏขึ้นครั้งแรกในกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 โดยคำว่า “รู้ รัก สามัคคี” มีความหมายลึกซึ้ง สามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

  • รู้ คือ การลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้วิธีการแก้ปัญหา
  • รัก คือ ความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนด้วยกระบวนความแล้วจะมีแรงกระตุ้นให้ทำงานด้วยความเต็มใจ
  • สามัคคี คือ การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงถึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจ เป็นองค์กร เป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
ประกาศสำคัญ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันรู้รักสามัคคี เป็นวันสำคัญของชาติ

ประกอบกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันชาติ ดังนั้น การกำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรู้รักสามัคคี ก็จะสามารถลำดับและดำเนินกิจกรรมได้สอดคล้องให้ตระหนักถึงความสามัคคีนำไปสู่ความเป็นชาติ

ดังนั้น การกำหนดให้มีวันรู้รักสามัคคี ดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชน และแสดงถึงการมีจิตใจเสียสละร่วมกันดำเนินการด้วยความรัก ความสามัคคี

ประกาศสำคัญ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันรู้รักสามัคคี เป็นวันสำคัญของชาติ

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้อเสนอเรื่องวันรู้รักสามัคคี มาจากมูลนิธิส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ที่มี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธาน เสนอเข้ามาตั้งแต่ปี 2561 หลังเหตุการณ์ทีมฟุตบอลหมูป่า อะคาเดมี ติดถ้ำหลวงนางนอน จ.เชียงราย ซึ่งวันที่ 2 ก.ค. เป็นวันที่พบทีมหมูป่าครั้งแรกและคนตื่นเต้นไปทั่วโลก จึงเสนอมายังรัฐบาลให้วันดังกล่าวเป็น “วันรู้รักสามัคคี” ซึ่งรัฐบาลได้ถามความเห็นหลายหน่วยงาน ที่สุดคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ที่ตนเป็นประธาน มีความเห็นว่าการมีวันรู้รักสามัคคีเป็นเรื่องดี แต่จะกำหนดวันที่ 2 ก.ค. ที่พบทีมหมูป่าวันแรกก็ไม่ถูก เพราะมีคนบอกว่าควรจะใช้วันที่นำตัวออกมามากกว่า นอกจากนั้นยังมีการเสนอวันอื่นๆ อีกหลายวัน

ต่อมามีการพบข้อมูลประวัติศาสตร์ว่าประเทศไทยรู้จักว่า “รู้ รัก สามัคคี” ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2534 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกระแสเริ่มคำนี้ขึ้นมา และพระองค์รับสั่งในวันนั้นด้วยว่า “ว่าไม่ได้ อีกหน่อยอาจจะมีวันรู้รักสามัคคีเกิดขึ้น คิดว่าถ้าไม่มีตอนนี้ อีกกี่ปีก็สามารถจะรอได้" ดังนั้นเมื่อจะมีวันรู้รักสามัคคีเป็นสัญลักษณ์ จึงกำหนดให้เป็นวันที่ 4 ธันวาคม

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Workpointแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook