โซเชียล Share0 Tweet

อีก 2 วัน เกษตรกรเตรียมรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก ธ.ก.ส.

Minime
อีก 2 วัน เกษตรกรเตรียมรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก ธ.ก.ส.

สืบเนื่องจาก ธ.ก.ส. ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ให้กับเกษตรกร 10 ล้านราย รายละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน

อีก 2 วัน เกษตรกรเตรียมรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก ธ.ก.ส.

 

ล่าสุด นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท

อีก 2 วัน เกษตรกรเตรียมรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก ธ.ก.ส.

 

ขั้นตอนการจ่ายเงิน ธ.ก.ส. จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง กรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่

อีก 2 วัน เกษตรกรเตรียมรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก ธ.ก.ส.

 

ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ https://agri.baac.or.th/ ของ ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป หลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการเราไม่ทิ้งกัน

อีก 2 วัน เกษตรกรเตรียมรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก ธ.ก.ส.

 

เมื่อ ธ.ก.ส.ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง จะรีบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไป โดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประมาณวันละ 1 ล้านราย คาดเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

อีก 2 วัน เกษตรกรเตรียมรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก ธ.ก.ส.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก Workpoint News  ธกส BAAC Thailand pixabayแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook