โซเชียล Share0 Tweet

กระทรวงการต่างประเทศ ช่วยเหลือคนไทยตกค้างในต่างแดน กลับประเทศ

Nabi
กระทรวงการต่างประเทศ ช่วยเหลือคนไทยตกค้างในต่างแดน กลับประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ ช่วยเหลือคนไทยตกค้างในต่างแดน เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA และ Japan Airlines

กระทรวงการต่างประเทศ ช่วยเหลือคนไทยตกค้างในต่างแดน กลับประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ ให้ความช่วยเหลือคนไทย ประจำวันที่ 10 พ.ค. 63 ดังนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA และ Japan Airlines

กระทรวงการต่างประเทศ ช่วยเหลือคนไทยตกค้างในต่างแดน กลับประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ ช่วยเหลือคนไทยตกค้างในต่างแดน กลับประเทศ

ด้านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และทีมประเทศไทย อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทยเพิ่มเติมโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Vietnam Airlines

นอกจากนี้สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี เยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยในเมืองการาจี พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤต COVID-19 และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ร่วมกับทีมประเทศไทยและภาคเอกชน ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในโปแลนด์และยูเครนที่ประสบความยากลำบากในการดำรงชีพในช่วงสถานการณ์ COVID-19

กระทรวงการต่างประเทศ ช่วยเหลือคนไทยตกค้างในต่างแดน กลับประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ ช่วยเหลือคนไทยตกค้างในต่างแดน กลับประเทศ

ขอบคุณภาะและข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook