โซเชียล Share0 Tweet

จดหมายด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าฯทุกจังหวัด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดที่ภูเก็ตเพิ่ม

Clover Jarm
จดหมายด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าฯทุกจังหวัด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดที่ภูเก็ตเพิ่ม

ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีจดหมายด่วนที่สุดถึง ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ให้มีมาตรการกักตัวอย่างเข้มงวด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม ที่จังหวัดภูเก็ต

จดหมายด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าฯทุกจังหวัด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดที่ภูเก็ตเพิ่ม

 

ตามจดหมายด่วนที่สุด วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ส่งด่วนจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด มีเนื้อหาว่า 

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า จังหวัดภูเก็ตอนุญาตให้ประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะการตกงาน ในจังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยให้จังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านพิจารณาอำนวยความสะดวกตามความ เหมาะสม สำหรับจังหวัดปลายทางซึ่งเป็นจังหวัดภูมิลำเนาให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค หากมีกรณี สงสัยให้พิจารณานำเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

จดหมายด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าฯทุกจังหวัด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดที่ภูเก็ตเพิ่ม

 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พบผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นผู้เดินทางจากจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางกลับจังหวัดภูมิลำเนา ฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไหย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว ให้ทุกจังหวัดยังคงดำรงความสำคัญในการปฏิบัติในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ จังหวัดภูมิลำเนาหรือจังหวัดปลายทางในการเดินทางตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข

 

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

จดหมายด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าฯทุกจังหวัด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดที่ภูเก็ตเพิ่ม
จดหมายด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าฯทุกจังหวัด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดที่ภูเก็ตเพิ่ม
จดหมายด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าฯทุกจังหวัด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดที่ภูเก็ตเพิ่ม

ข้อมูลและภาพจาก

คมชัดลึกแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook