โซเชียล Share0 Tweet

เคลียร์ทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับเกษตรกร ต้องทำยังไง ถึงจะได้เงิน 15,000 บาท

Nabi
4 พฤษภาคม 2563 - 13:35(แก้ไข)
เคลียร์ทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับเกษตรกร ต้องทำยังไง ถึงจะได้เงิน 15,000 บาท

เคลียร์ทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับเกษตรกร ต้องทำยังไง ถึงจะได้เงิน 15,000 บาท ต้องไปสำนักงานเกษตรอำเภอหรือไม่ หรือไปที่ไหน? โดยทางเพจ PR.Thailand ได้ให้คำตอบไว้แล้ว

เคลียร์ทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับเกษตรกร ต้องทำยังไง ถึงจะได้เงิน 15,000 บาท

4 พฤษภาคม 2563 เพจ “PR.Thailand” ชี้แจงว่า เกษตรกรกลุ่มแรก คือ เกษตรกรที่เราจะส่งชื่อของท่านให้ ธกส. ไปพิจารณาจ่ายเงิน คือ คนที่มาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกับเราเป็นประจำทุกปี จนสถานะเป็น ปี 2562 หรือ ปี 2563 แล้ว

เคลียร์ทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับเกษตรกร ต้องทำยังไง ถึงจะได้เงิน 15,000 บาท
เคลียร์ทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับเกษตรกร ต้องทำยังไง ถึงจะได้เงิน 15,000 บาท

ครม. เคาะแล้ว เกษตรกรรับ 5,000 บาท นาน 3 เดือน ไม่ต้องลงทะเบียนขอรับเงิน เกษตรกรจำนวนมาก แห่ขึ้นทะเบียน รอรับเงิน 5,000 บาท จากรัฐบาล เกษตรกรเฮหนัก ธ.ก.ส. ออกมาตรการพักหนี้เกษตรกร 1 ปี โดยอัตโนมัติ เช็กดูสถานะ http://farmer.doae.go.th/ ใส่เลขบัตรประชาชนตัวเองเข้าไป ถ้าระบบ..บอกว่า ....ปรับปรุงล่าสุด ปี 2562 หรือ ปี 2563 ...แบบนี้ใช่เลย (ได้เงินเยียวยาแน่!)

เคลียร์ทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับเกษตรกร ต้องทำยังไง ถึงจะได้เงิน 15,000 บาท

แต่!!! ถ้ามีบัญชี ธกส. แล้ว ให้รออยู่บ้านได้เลย ไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้น สำนักงานเกษตรอำเภอก็ไม่ต้องไป สมุดเล่มเขียวก็ยังไม่จำเป็นต้องปรับ เพราะเราส่งข้อมูลของท่านในระบบทะเบียนของเรา ไปให้ ธกส. พิจารณาเลย ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ของ ธกส. ก็รอรับเงิน (วิธีรับเงินก็แบบเดียวกันกับที่ท่านรับเงินค่าปลูกค่าเก็บเกี่ยวข้าว ค่าประกันข้าวโพดฯ มันสำปะหลัง แบบนั้นเลย) ถ้าไม่มีบัญชี ก็ต้องไปเปิดบัญชีนะ

เคลียร์ทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับเกษตรกร ต้องทำยังไง ถึงจะได้เงิน 15,000 บาท

เกษตรกรกลุ่มที่สอง คือ ไม่เคยมาปรับปรุงข้อมูลเลย ลองตรวจสอบสถานะ แล้ว ขึ้นสถานะว่า ไม่พบกิจกรรม หรือ ปรับปรุงล่าสุด ปี 2559 ถึง 2561 แต่ตอนนี้ ฉันเป็นเกษตรกร ให้สำรวจตนเอง ณ ปัจจุบัน ยังเป็นเกษตรกร เพาะปลูกพืชอยู่หรือไม่ ถ้าแน่ใจ ฉันเป็นเกษตรกร เพาะปลูกพืช ตามหลักเกณฑ์ที่ฉันเคยไปขึ้นทะเบียนมา ก็ ดาวน์โหลด แบบคำร้อง ทบก 01

ดาวน์โหลดได้จากที่นี่ http://farmer.doae.go.th ตรงแบบคำร้อง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ให้ ผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านลงชื่อรับรองมาให้ครบถ้วน แล้วค่อยเอาไปขอปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูก ให้เป็นปัจจุบันได้เลย

เคลียร์ทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับเกษตรกร ต้องทำยังไง ถึงจะได้เงิน 15,000 บาท

สำหรับเกษตรกรรายใหม่ ซิงๆ (ไม่เคยเป็นเกษตรกรมาก่อนเลย และมีการเพาะปลูกพืชจริงในตอนนี้ พืชยังยืนต้นในแปลงเพาะปลูกหลังจากปลูกพืชไปแล้ว 15 วัน (ตามหลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียน) รัฐบาลจะช่วยเหลือคนที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ถ้าตรวจดูแล้วว่า เอกสารสิทธิ์ฉันถูกต้องแน่ๆ ให้ดาวน์โหลด แบบ ทบก 01 ดาวน์โหลดได้จากที่นี่ http://farmer.doae.go.th ตรงแบบคำร้อง

เคลียร์ทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับเกษตรกร ต้องทำยังไง ถึงจะได้เงิน 15,000 บาท

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ให้ ผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน ลงชื่อรับรองมาให้ครบถ้วน แล้วค่อยเอาไปขอขึ้นทะเบียนรายใหม่ ถามว่า....กรอกแบบคำร้องเสร็จแล้วเอาไปส่งที่ไหนดี.....ให้ท่านถาม ผู้นำ/ผู้ใหญบ้านของท่านก่อนว่า เจ้าหน้าที่เกษตรเขานัดให้ส่งเอกสารที่ไหน...ท่านก็ไปส่งที่นั่น ปล.เกษตรกรรายใหม่ ต้องขึ้นให้ทัน 15 พฤษภาคม 2563 ด้วยนะ จะมาขอเป็นเกษตรกรก่อน แล้วจะกลับไปปลูก แบบนี้ไม่ได้เด้อ...

อย่างไรก็ตาม การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ หรือตรวจสอบพบภายหลัง ท่านจะมีความผิดตามกฎหมาย และธนาคารสามารถดึงเงินคืนจากท่านได้ทุกกรณี หรือไม่ ก็อาจเป็นหนี้กับธนาคารฯ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อีจัน


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook