โซเชียล Share0 Tweet

ตรวจสอบผู้ตกหล่น จากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน

Nabi
4 พฤษภาคม 2563 - 13:26(แก้ไข)
ตรวจสอบผู้ตกหล่น จากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน

4 พ.ค.63 ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตรวจสอบผู้ตกหล่นจากโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” โดยร่วมประชุมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ทำข้อสรุปและส่งภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

ตรวจสอบผู้ตกหล่น จากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตรวจสอบผู้ตกหล่นจากโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงร่วมประชุมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก ผู้อำนวยการมูลนิธิสายเด็ก 1387 เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน เลขาธิการมูลนิธิที่อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ที่ปรึกษา MASK BANK และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบผู้ตกหล่น จากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน
ตรวจสอบผู้ตกหล่น จากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน
ตรวจสอบผู้ตกหล่น จากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน

กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อตรวจสอบผู้ที่ตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายภาครัฐ “เราไม่ทิ้งกัน” ว่า คนเหล่านี้ยังอยู่ที่ใดบ้าง โดยขอความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ช่วยตรวจสอบหาคนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งจะทำข้อสรุปและส่งภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 โดยจะส่งรายงานให้กับทางรัฐบาล ซึ่งหากใครที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ สามารถกรอกเอกสารเพื่อเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบผู้ตกหล่น จากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน
ตรวจสอบผู้ตกหล่น จากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงกลุ่มที่ยังสำรวจไปไม่ถึง คือ กลุ่มหญิงบริการ กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชน เด็กเร่ร่อน ไปจนถึงคนงานจากประเทศเพื่อนบ้าน และนักท่องเที่ยวที่ยังคงตกค้างอยู่ในประเทศไทยว่าทางรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือครอบคลุมหรือไม่ โดยในที่ประชุมได้ขอให้องค์กรต่าง ๆ ช่วยเก็บข้อมูล และจะนำเสนอต่อรัฐบาลและกระทรวงการคลังต่อไป

เว็บไซต์ : เราไม่ทิ้งกัน https://www.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก นฤมล ภิญโญสินวัฒน์


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook