โซเชียล Share0 Tweet

เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนัก คัดกรอง คนไทยตกค้างกลับจากกัมพูชาอีก 37 คน

Nabi
เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนัก คัดกรอง คนไทยตกค้างกลับจากกัมพูชาอีก 37 คน

วันนี้มีรายงานผู้ป่วยใหม่ 6 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม กลับบ้านมากขึ้น รวม 2,966 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ตัวเลขคงที่ 54 ราย ด่านตรวจข้ามประเทศยังคงตรวจคัดกรองเข้มงวด

เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนัก คัดกรอง คนไทยตกค้างกลับจากกัมพูชาอีก 37 คน

2 พ.ค. 63 จุดผ่านแดนข้ามประเทศมีมาตรการเข้มงวดเรื่องการคัดกรองคนเข้าออกพื้นที่ เพื่อคัดกรองผู้คิดเชื้อโควิด -19 ซึ่งที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ก็มีบุคคลเดินทางกลับประเทศไทยที่ตกค้างในกัมพูชา จำนวน 37 ราย ซึ่งทางนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คัดกรองด้วยตนเอง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของกระทรวง กรม จังหวัด โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งชี้แจงแนะนำให้ประชาชนทราบในการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวที่บริเวณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ

เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนัก คัดกรอง คนไทยตกค้างกลับจากกัมพูชาอีก 37 คน
เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนัก คัดกรอง คนไทยตกค้างกลับจากกัมพูชาอีก 37 คน

ทางด้านนายด่านศุลกากรอรัญประเทศ และนายวิบูลย์ ศรีมั่งคงธรรม หัวหน้ากลุ่มงานกักกันสัตว์ที่ 2 ภาคตะวันออก ได้ตั้งจุดคัดกรองฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่บริเวณอาคารขาเข้าด่านศุลกากรอรัญประเทศ เพื่อฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 กับรถยนต์บรรทุกสินค้าที่วิ่งกลับจากส่งสินค้าในฝั่งประเทศกัมพูชาทุกคันอย่างละเอียดและเข้มข้น เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจติดมากับรถยนต์บรรทุกสินค้าและคนขับรถยนต์ดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนัก คัดกรอง คนไทยตกค้างกลับจากกัมพูชาอีก 37 คน
เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนัก คัดกรอง คนไทยตกค้างกลับจากกัมพูชาอีก 37 คน
เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนัก คัดกรอง คนไทยตกค้างกลับจากกัมพูชาอีก 37 คน

ซึ่งเฉลี่ยแล้วจะมีรถยนต์บรรทุกสินค้าวิ่งกลับมาจากฝั่งประเทศกัมพูชาวันละประมาณ 300-400 คัน โดยน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่นำมาฉีดพ้นรถยนต์บรรทุกสินค้าในครั้งนี้ เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อในกลุ่มที่ได้รับการรับรองจาก CDCสหรัฐอเมริกาว่า เป็นกลุ่มยาที่มีความไวต่อการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 และอีโบล่า รวมถึงโรคซาร์ส ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางด่านกักกันสัตว์จังหวัดสระแก้วได้นำเอายากลุ่มนี้มาทำการฉีดพ้นกับพื้นผิวภายนอกของรถยนต์บรรทุกสินค้าที่วิ่งกลับมาจากฝั่งประเทศกัมพูชา ซึ่งยาดังกล่าวก็จะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อีจันแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook