โซเชียล Share0 Tweet

ภาคเอกชนจังหวัดสงขลา เคลื่อนไหว ขอปลดล็อกเปิดจังหวัด ปชช.จะได้ มีงานทำ

Nabi
ภาคเอกชนจังหวัดสงขลา เคลื่อนไหว ขอปลดล็อกเปิดจังหวัด ปชช.จะได้ มีงานทำ

สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย วันที่ 29 เม.ย.2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงว่า ผู้ป่วยเพิ่ม 9 ราย สะสม 2,947 ราย หายป่วยเพิ่ม 13 ราย สะสม 2,665 ราย รักษาอยู่ 228 คน ผู้เสียชีวิตคงที่ 54 คน ทางด้านภาคเอกชนจังหวัดสงขลา ออกมาเคลื่อนไหว ขอปลดล็อกเปิดจังหวัด สามารถเปิดกิจการได้

ภาคเอกชนจังหวัดสงขลา เคลื่อนไหว ขอปลดล็อกเปิดจังหวัด ปชช.จะได้ มีงานทำ

ที่จ.สงขลาหลังจากที่ทางจังหวัดได้มีมาตรการทั้งปิดสถานที่มาตั้งแต่วันที่20 มีนาคมก่อนมีคำสั่งปิดเมืองตามมาเมื่อวันที่ 6 เมษายนถึง 30 เมษายน ขณะนี้เริ่มมีท่าทีของภาคเอกชนที่ต้องการให้ปลดล๊อคจ.สงขลาเนื่องจากมองว่าขณะนี้การระบาดโควิดของจ.สงขลาอยู่ในกลุ่ม2พบผู้ติดเชื้อในช่วง14 วันน้อยและไม่ใช่ระบาดจากคนในพื้นที่

ภาคเอกชนจังหวัดสงขลา เคลื่อนไหว ขอปลดล็อกเปิดจังหวัด ปชช.จะได้ มีงานทำ
ภาคเอกชนจังหวัดสงขลา เคลื่อนไหว ขอปลดล็อกเปิดจังหวัด ปชช.จะได้ มีงานทำ

โดยทางหอการค้าจ.สงขลาและภาคธุรกิจในจ.สงขลา เตรียมทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการ จ.สงขลาผ่านไปยังส่วนกลาง เพื่อขอให้มีการปลดล๊อคจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้างที่หยุดงาน หรือปิดกิจการให้มีรายได้

ภาคเอกชนจังหวัดสงขลา เคลื่อนไหว ขอปลดล็อกเปิดจังหวัด ปชช.จะได้ มีงานทำ
ภาคเอกชนจังหวัดสงขลา เคลื่อนไหว ขอปลดล็อกเปิดจังหวัด ปชช.จะได้ มีงานทำ

อย่างไรก็ตามจะมีการประชุมภาคธุรกิจทั้งสมาคมโรงแรม กลุ่มห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ร้านอาหาร ค้าปลีกเพื่อที่จะกำหนดทิศทางมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด19 ของผู้ประกอบการแต่ละแห่งให้ชัดเจนว่าหากปลดล๊อคเปิดเมืองแล้วจะไม่เกิดระบาดซ้ำสอง ก่อนที่จะเสนอผู้ว่าราชการ จ.สงขลาเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการขอปลดล๊อค

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คมชัดลึกแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook