โซเชียล Share0 Tweet

4 กลุ่มสี 4 ระยะที่คาดว่าจะได้รับการผ่อนปรน ประกอบอาชีพได้ ตามรัฐบาล กำหนด

Nabi
4 กลุ่มสี 4 ระยะที่คาดว่าจะได้รับการผ่อนปรน ประกอบอาชีพได้ ตามรัฐบาล กำหนด

วันนี้มีวาระ ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน เพื่อคุมสถานการณ์ โควิด-19 ทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ครม.จะพิจารณาผ่อนปรนให้กิจการบางประเภทเปิดให้บริการ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มสี 4 ระยะ ตามที่ ศบค. เห็นชอบ

4 กลุ่มสี 4 ระยะที่คาดว่าจะได้รับการผ่อนปรน ประกอบอาชีพได้ ตามรัฐบาล กำหนด

28 เม.ย. 63 จับตาประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีวาระสำคัญ เคาะขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 22.00 - 04.00 น. ต่อจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน รวมทั้งยังคงมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

4 กลุ่มสี 4 ระยะที่คาดว่าจะได้รับการผ่อนปรน ประกอบอาชีพได้ ตามรัฐบาล กำหนด
4 กลุ่มสี 4 ระยะที่คาดว่าจะได้รับการผ่อนปรน ประกอบอาชีพได้ ตามรัฐบาล กำหนด

ขณะเดียวกัน ต้องติดตามว่า ครม.จะพิจารณาผ่อนปรนให้กิจการบางประเภทเปิดให้บริการ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มสี 4 ระยะ ตามที่ ศบค. เห็นชอบในหลักการหรือไม่ ซึ่งต้องยึดหลักสาธารณสุขและพิจารณาข้อกังวลเรื่องเศรษฐกิจควบคู่กัน

สำหรับ 4 กลุ่มสี 4 ระยะที่คาดว่าจะได้รับการผ่อนปรน มีดังนี้

กลุ่มสีขาว (คาดว่าจะเริ่มวันที่ 4 พ.ค.)

  • กิจการที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ร้านขนาดเล็ก อยู่ที่โล่งแจ้ง ควบคุมได้ สวนสาธารณะ

กลุ่มสีเขียว (คาดว่าจะเริ่มวันที่ 18 พ.ค.)

  • ร้านขนาดเล็ก ทั้งติดแอร์และไม่ติดแอร์ มีมาตรการควบคุมได้ พื้นที่ไม่มาก สนามออกกำลังกายกลางแจ้ง

กลุ่มสีเหลือง (คาดว่าจะเริ่มวันที่ 1 มิ.ย.)

  • สถานที่ปิด ติดแอร์ ขนาดใหญ่ และมีผู้ไปใช้บริการจำนวนมาก

กลุ่มสีแดง (คาดว่าจะเริ่มวันที่ 15 มิ.ย.)

  • กิจการมีความเสี่ยงสูง มีคนชุมนุมแออัดมาก เช่น สนามมวย สถานบันเทิง
4 กลุ่มสี 4 ระยะที่คาดว่าจะได้รับการผ่อนปรน ประกอบอาชีพได้ ตามรัฐบาล กำหนด
4 กลุ่มสี 4 ระยะที่คาดว่าจะได้รับการผ่อนปรน ประกอบอาชีพได้ ตามรัฐบาล กำหนด

นอกจากนี้ การประชุมครม. จะได้พิจารณามาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้หารือกับกระทรวงการคลัง เสนอเยียวยาเป็นรายครัวเรือน ครัวเรือนละ 15,000 บาท (เดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน)

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Workpointแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook