โซเชียล Share0 Tweet

เผยข้อสงสัย บุญ และ กุศล มีความแตกต่างกันอย่างไร

Theodrore
20 มิถุนายน 2562 - 13:17(แก้ไข)
เผยข้อสงสัย บุญ และ กุศล มีความแตกต่างกันอย่างไร

หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำพูดนี้บ่อยๆ นั่นก็คือคำว่า บุญ และ กุศล ซึ่งส่วนใหญ่ทั้ง 2 คำนี้ก็มักจะมากพร้อมๆกันและผสมกันเป็นคำว่าบุญกุศลนั่นเอง แต่เราเคยสงสัยกับไหมว่าจริงๆแล้วคำว่าบุญและกุศลนั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

เผยข้อสงสัย บุญ และ กุศล มีความแตกต่างกันอย่างไร

ล่าสุดเจ้าของสมาชิกเว็บไซต์ Pantip cha-cho-che ได้มีการเผยข้อมูลแล้วดังนี้ 

คำว่า"บุญ" มีมาก่อนสมัยพุทธกาล หมายถึง ผลของกรรมดี ที่เราได้กระทำลงไป ซึ่งผลของกรรมนี้ จะติดตัวเราไป

            เหมือนเสบียงที่ติดตัวเราไป ทุกภพ ทุกชาติ ตลอดช่วงเวลที่เรายังไม่สามารถเข้า

            สู่นิพพาน และยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนี้ มันจะทำให้ทุกชาติ ทุกภพที่เรา

            เกิดมา ไม่ต้องลำบากมากนัก 

คำว่า"กุศล" มีขึ้นในสมัยพุทธกาล หมายถึง ปัญญาทางธรรม ที่เราได้สะสมมา จากการเจริญ ใน ศีล สมาธิ ปัญญา

             ซึ่งปัญญาทางธรรมนี้ สามารถสะสมได้ข้ามภพ ข้ามชาติ ติดตัวเราไปจนกว่า

             เราจะเข้าสู่นิพพาน ยกตัวอย่างเช่น ในสมัยพุทธกาล มีพระอรหันต์จำนวนมาก

             ที่สามารถบรรลุอรหันต์ได้เร็วมาก ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคของพระพุทธเจ้า

             ก็เนื่องมาจาก ปัญญาทางธรรม หรือ กุศล ที่ท่านเหล่านั้นบำเพ็ญมาเป็นเวลานาน

             ใน ชาติ ภพ ที่ผ่านมา มันเต็มเปี่ยม แล้วจริงๆ ซึ่งตรงข้ามกับพระสงฆ์บางองค์

             ที่แม้ได้มีโอกาสบวชในสมัยพุทธกาล แต่ก็ไม่สามารถบรรลุนิพพานได้ เนื่องจาก

             ปัญญาทางธรรม หรือ กุศล ที่ท่านเหล่านั้นบำเพ็ญมาน้อยเกินไป นั่นเอง

เผยข้อสงสัย บุญ และ กุศล มีความแตกต่างกันอย่างไร

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือกุศลก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆต่อชีวิตของเรา เราควรที่จะหมั่นทำบุญและสร้างบุญกุศลให้เยอะๆ เพื่อเป็นผลดีต่อตัวเองและญาติพี่น้อง

เผยข้อสงสัย บุญ และ กุศล มีความแตกต่างกันอย่างไร
เผยข้อสงสัย บุญ และ กุศล มีความแตกต่างกันอย่างไร
เผยข้อสงสัย บุญ และ กุศล มีความแตกต่างกันอย่างไร

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สมาชิกเว็บไซต์ Pantip cha-cho-che ,Pixabay

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook