การเมือง Share0 Tweet

ป.ป.ช. แจง บิ๊กป้อม ยืมนาฬิกาเพื่อน ไม่ผิดไม่ต้องแจ้งทรัพย์สิน เพราะเป็นการ ยืมใช้คงรูป

Nabi
ป.ป.ช. แจง บิ๊กป้อม ยืมนาฬิกาเพื่อน ไม่ผิดไม่ต้องแจ้งทรัพย์สิน เพราะเป็นการ ยืมใช้คงรูป

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งผลการพิจารณากรณีขอให้ชี้มูลความผิด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฐานไม่แจ้งหนี้สินในมูลค่านาฬิกาหรูที่มาจากการยืม ยัน ยืมนาฬิกาเพื่อน ไม่ผิดไม่ต้องแจ้งทรัพย์สิน เพราะเป็นการ ยืมใช้คงรูป

ป.ป.ช. แจง บิ๊กป้อม ยืมนาฬิกาเพื่อน ไม่ผิดไม่ต้องแจ้งทรัพย์สิน เพราะเป็นการ ยืมใช้คงรูป

เมื่อวานนี้ 29 พ.ค. นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความ ได้โพสต์ภาพจดหมายจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่มีหนังสือตอบกลับไปถึง นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ลงวันที่ 25 พ.ค. 2563

ป.ป.ช. แจง บิ๊กป้อม ยืมนาฬิกาเพื่อน ไม่ผิดไม่ต้องแจ้งทรัพย์สิน เพราะเป็นการ ยืมใช้คงรูป
ป.ป.ช. แจง บิ๊กป้อม ยืมนาฬิกาเพื่อน ไม่ผิดไม่ต้องแจ้งทรัพย์สิน เพราะเป็นการ ยืมใช้คงรูป

จากกรณีที่นายเรืองไกร ยื่นหนังสือถึง ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2562 ขอให้พิจารณาชี้มูลความผิด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ฐานไม่แจ้งหนี้สินในมูลค่านาฬกาหรูที่มาจาการยืม หนังสือตอบกลับที่ลงนามโดย นายสุกิจ บุญไชย ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระบุว่า

ป.ป.ช. แจง บิ๊กป้อม ยืมนาฬิกาเพื่อน ไม่ผิดไม่ต้องแจ้งทรัพย์สิน เพราะเป็นการ ยืมใช้คงรูป
ป.ป.ช. แจง บิ๊กป้อม ยืมนาฬิกาเพื่อน ไม่ผิดไม่ต้องแจ้งทรัพย์สิน เพราะเป็นการ ยืมใช้คงรูป

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ เป็นเจ้าของนาฬิกา ตามที่ปรากฏเป็นข่าวและได้ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ยืมใช้ในโอกาสต่างๆ และ พล.อ.ประวิตร ได้คืนนาฬิหาให้นายปัฐวาท เมื่อใช้สอยเสร็จแล้ว

การยืมดังกล่าว เป็นการยืมใช้คงรูป และการยืมใช้คงรูปแม้เป็นหนี้ แต่มิใช่หนี้สินตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนดให้ต้องแสดงในแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เพราะตามคำอธิบายการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินท้ายแบบบัญชีรายการหนี้สิน ล้วนหมายถึงหนี้สินที่เป็นเงินตราเท่านั้น มิใช่เป็นการยืมใช้สอยได้เปล่าและมีการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้ยืม ดังนั้น พล.อ.ประวิตร จึงไม่มีหน้าที่ต้องแสดงการยืมนาฬิกาดังกล่าว เป็นหนี้สินในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน”

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก Workpointเกิดผล แก้วเกิด แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook