การเมือง Share0 Tweet

อมรัตน์ เสนอโครงการให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงิน ได้สิทธิ์กู้เงิน 70 % จากเงินสะสมของตัวเอง(มีคลิป)

Nabi
27 พฤษภาคม 2563 - 14:20(แก้ไข)
อมรัตน์ เสนอโครงการให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงิน ได้สิทธิ์กู้เงิน 70 % จากเงินสะสมของตัวเอง(มีคลิป)

มาตรการการจ่ายเงินชดเชย ช่วยเหลือลูกจ้างหรือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ถูกเลิกจ้างในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ล่าช้า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เคยเผย 3ข้อผิดพลาด ทำจ่ายผู้ประกันตน ม.33 จากโควิดช้า ด้าน อมรัตน์ ส.ส.พรรคก้าวไกล เสนอโครงการให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงิน ได้สิทธิ์กู้เงิน 70 % ฝากถึงหม่อมเต่า ลองอดข้าวดูบ้าง

อมรัตน์ เสนอโครงการให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงิน ได้สิทธิ์กู้เงิน 70 % จากเงินสะสมของตัวเอง(มีคลิป)

วันนี้ 27 พ.ค. 63 อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ได้ฝากถึงหม่อมเต่า พร้อมกับเสนอ โครงการให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบแล้ว180 เดือนขึ้นไปได้สิทธิ์กู้เงิน 70 % จากเงินสะสมของตัวเอง ความว่า

อมรัตน์ เสนอโครงการให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงิน ได้สิทธิ์กู้เงิน 70 % จากเงินสะสมของตัวเอง(มีคลิป)
อมรัตน์ เสนอโครงการให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงิน ได้สิทธิ์กู้เงิน 70 % จากเงินสะสมของตัวเอง(มีคลิป)

[ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนประกันสังคมแบบปลอดดอกเบี้ย และให้ยังคงสิทธิ์รับเงินบำเหน็จบำนาญเมื่ออายุครบ 55 ปี]

ท่านประธานสภาที่เคารพ ความผิดพลาดล้มเหลวของรัฐบาลสืบทอดอำนาจจากเผด็จการคสช. ในการเยียวยาประชาชนจากโควิด-19 สำหรับดิฉันแล้วยังยืนยันว่าหลักการที่ถูกต้องและควรจะเป็นคือ รัฐบาลต้องใช้วิธีเยียวยาแบบถ้วนหน้าโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ความจน

ดิฉันขอเสนอโครงการต่อคณะกรรมการกองทุนประกันสังคม ให้ทำโครงการให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์กู้ยืมเงินของตัวเองออกมาจากกองทุน ฯ โครงการแรกที่เสนอนี้สำหรับกลุ่มคนที่ส่งเงินสมทบแล้ว 180 เดือนขึ้นไป ซึ่งคนกลุ่มนี้มีทั้งสิ้นราว 3 แสนคน ให้มีสิทธิ์กู้เงินสะสมของตนเองออกมา 70 % โดยปลอดดอกเบี้ยใน 1 ปีแรก ใช้เงินในโครงการแรกนี้ 26,665 ล้านบาท

  • เหตุที่ให้กู้เพียง 70% เพื่อให้ยังมีเงินคงค้างอยู่ในกองทุน ไม่ถูกตัดขาดจากกองทุน ผู้ประกันตนยังคงสิทธิ์ได้รับบำเหน็จหรือบำนาญเมื่ออายุครบ 55 ปี และเพื่อให้กองทุนยังมีความมั่นคงยั่งยืนตามหลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขของกองทุนประกันสังคมต่อไป

ผู้รับประโยชน์จากโครงการนี้ทันทีหมายถึงคน 3 แสนคนและครอบครัวของพวกเขาด้วยเมื่อรวมแล้วก็จะเป็นคนกลุ่มใหญ่นับล้านคน

อมรัตน์ เสนอโครงการให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงิน ได้สิทธิ์กู้เงิน 70 % จากเงินสะสมของตัวเอง(มีคลิป)
อมรัตน์ เสนอโครงการให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงิน ได้สิทธิ์กู้เงิน 70 % จากเงินสะสมของตัวเอง(มีคลิป)

เงินก้อนนี้ต่างจากเงินเยียวยาจากรัฐที่ให้แค่รอดชีวิตไปวันๆเพราะมีจำนวนมากพอที่จะสร้างโอกาสให้ตัวเองและครอบครัวอีกหนรวมทั้งสร้างความหมุนเวียนเกิดผลดีในระบบเศรษฐกิจอีกด้วย รัฐบาลได้เคยนำเงินจากกองทุนนี้ไปใช้ประโยชน์ในโครงการต่าง ๆ มาแล้วหลายครั้งอย่างง่ายดาย ทำไมเมื่อเกิดวิกฤตครั้งร้ายแรงที่สุดเช่นนี้ จะนำเงินมาทำโครงการให้เจ้าของเงินได้กู้อย่างปลอดดอกเบี้ยไปต่อลมหายใจอีกครั้งไม่ได้ในเมื่อเป็นเงินของพวกเขาเอง รวมทั้งปริมาณเงินที่ใช้ไม่ใช่ปริมาณเงินที่กระทบต่อความมั่นคงของกองทุนอีกด้วย

อมรัตน์ เสนอโครงการให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงิน ได้สิทธิ์กู้เงิน 70 % จากเงินสะสมของตัวเอง(มีคลิป)

ดิฉันขอยืนยันว่าตัวเลขในงบการเงินของกองทุน สามารถนำมาใช้ทำโครงการนี้ได้ อยู่ที่ท่านรัฐมนตรีจะได้แสดงความจริงใจต่อคนกลุ่มนี้หรือไม่เท่านั้นเองเพื่อการพิจารณาที่ง่ายและรวดเร็ว ดิฉันขอชักชวนคณะกรรมการกองทุนฯ และรมต.แรงงาน ชวนให้พวกท่านลองอดอาหารดูสัก 1 วันก่อนวันพิจารณา ดิฉันมั่นใจว่าจะทำให้พวกท่านตัดสินใจอนุมัติโครงการนี้อย่างรวดเร็วและทันเวลามากขึ้น

ส.ส. อมรัตน์ ยังได้กล่าวในโพสต์ต่อมาว่า ถึงหม่อมเต่า ลองอดข้าวดูบ้าง เสนอโครงการให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือนได้สิทธิ์กู้เงิน 70 % จากเงินสะสมของตัวเองแบบปลอดดอกเบี้ย 1-2 ปี เพื่อให้ยังมีเงินคงค้างอยู่ในกองทุน ไม่ถูกตัดขาดจากสิทธิในการได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเมื่ออายุครบ 55 ปีและถ้ายังสามารถกลับมาส่งเงินสมทบต่อได้หากกลับเข้ามาทำงานในระบบอีก

อมรัตน์ เสนอโครงการให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงิน ได้สิทธิ์กู้เงิน 70 % จากเงินสะสมของตัวเอง(มีคลิป)
อมรัตน์ เสนอโครงการให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงิน ได้สิทธิ์กู้เงิน 70 % จากเงินสะสมของตัวเอง(มีคลิป)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : หม่อมเต่า ยอมรับ3ข้อผิดพลาด ทำจ่ายผู้ประกันตน ม.33 จากโควิดช้า(มีคลิป)

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Amarat Chokepamitkul


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook