การเมือง Share0 Tweet

พรเพชร รับ ส.ว.ขาดโหวตจริง เพราะเป็นมติเรื่องไม่สำคัญ ลงมติครั้งเดียวจาก 145 มติ

Nabi
พรเพชร รับ ส.ว.ขาดโหวตจริง เพราะเป็นมติเรื่องไม่สำคัญ ลงมติครั้งเดียวจาก 145 มติ

ข้อมูลบันทึกการลงมติของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตั้งแต่ 5 ส.ค. 62 – 24 ก.พ. 63 ซึ่งมีการลงมติ 145 มติ พบว่า กลุ่มผู้บัญชาการเหล่าทัพ 5 จาก 6 คน ติด 10 อันดับแรก ส.ว.ที่ไม่มาลงมติมากที่สุด จาก 145 มติ ลงมติแค่ครั้งเดียว ด้าน พรเพชร รับ ส.ว.ขาดโหวตจริงเพราะเป็นมติเรื่องไม่สำคัญ รับจะเข้มงวดมากขึ้น

พรเพชร รับ ส.ว.ขาดโหวตจริง เพราะเป็นมติเรื่องไม่สำคัญ ลงมติครั้งเดียวจาก 145 มติ

เมื่อวานนี้ 25 พ.ค. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า การประชุมที่ผ่านมา มีการลงมติเรื่องสำคัญ 7 ครั้ง ส่วนที่เหลือเป็นการลงมติเรื่องร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเล็กน้อยรายมาตรา สมาชิกจึงอาจมองว่าไม่ค่อยสำคัญ เพราะอย่างไรก็ต้องทำตามที่กรรมาธิการเสนอมาอยู่แล้ว

พรเพชร รับ ส.ว.ขาดโหวตจริง เพราะเป็นมติเรื่องไม่สำคัญ ลงมติครั้งเดียวจาก 145 มติ
พรเพชร รับ ส.ว.ขาดโหวตจริง เพราะเป็นมติเรื่องไม่สำคัญ ลงมติครั้งเดียวจาก 145 มติ

อย่างไรก็ตามจากนี้จะแจ้งสมาชิกและเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น ให้ ส.ว.อยู่ลงมติ โดยเฉพาะกฎหมายที่สำคัญ รวมถึงการลงมติในที่ประชุมร่วมรัฐสภา ส่วนกรณีการพิจารณา พ.ร.ก. 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบโควิด หากสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวันที่ 31 พ.ค. วุฒิสภา จะมีการพิจารณาต่อทันทีในวันจันทร์ที่ 1 มิ.ย.

พรเพชร รับ ส.ว.ขาดโหวตจริง เพราะเป็นมติเรื่องไม่สำคัญ ลงมติครั้งเดียวจาก 145 มติ
พรเพชร รับ ส.ว.ขาดโหวตจริง เพราะเป็นมติเรื่องไม่สำคัญ ลงมติครั้งเดียวจาก 145 มติ

ทั้งนี้ บทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดให้ ผู้นำเหล่าทัพเป็น ส.ว.โดยตำแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ส่วนความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวเมื่อวันที่ 13 มี.ค. ว่า ผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกคนได้ทำเรื่องถึงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อของดการรับเงินเดือน และเงินต่างๆ ในฐานะวุฒิสมาชิก และผู้ช่วยผู้ดำเนินงาน ส.ว. นับตั้งแต่เดือน ก.พ.2563 ไปจนถึงเกษียณราชการวันที่ 30 ก.ย.2563 ที่จะเป็นการสิ้นสุดการทำหน้าที่ ส.ว. เพื่อให้นำเงินเดือนไปช่วยเรื่องโควิดหรือด้านอื่นๆแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook