ข่าววันนี้ Share0 Tweet

ปิดจ็อบ การเลือกประธานสภา ชวน หลีกภัย คือผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

Nabi
ปิดจ็อบ การเลือกประธานสภา ชวน หลีกภัย คือผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

สำหรับวันนี้ 25 พ.ค. เวลา 09.46 น. ที่หอประชุมใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 มีวาระสำคัญ คือ การเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ปิดจ็อบ การเลือกประธานสภา ชวน หลีกภัย คือผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

ซึ่งระหว่างการประชุมนั้นเกิดเหตุที่ทำให้การเลอกตั้งประธานสภาต้องชะงักลง เนื่องจากมีส.ส.จากพพรคการเมืองบางพรรคประสงค์ให้การประชุมเลือกตั้งประธานสภาครั้งนี้เลื่อนออกไป แต่ในขณะเดียวกัน นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาชั่วคราวได้ให้เปิดมติการโหวตขึ้นว่าสมควรแก่การเลื่อนออกไปหรือไม่ ผลสรุปออกมาคือ เห็นด้วยกับการให้เลื่อนเลือกตั้งประธานสภา 246 เสัง ไม่เห็นด้วย 248 เสียง และไม่ประสงค์ลงคะแนน 2 เสียง

ปิดจ็อบ การเลือกประธานสภา ชวน หลีกภัย คือผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร
ปิดจ็อบ การเลือกประธานสภา ชวน หลีกภัย คือผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร
ปิดจ็อบ การเลือกประธานสภา ชวน หลีกภัย คือผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร
ปิดจ็อบ การเลือกประธานสภา ชวน หลีกภัย คือผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร
ปิดจ็อบ การเลือกประธานสภา ชวน หลีกภัย คือผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

จึงทำให้มติเป็นเอกฉันว่า การประชุมสภาเลื่อกตั้งประธานสภาในวันนี้ยังคงต้องดำเนินต่อไป ภายหลังมติการโหวตเป็นเอกฉันท์ได้เข้าสู่ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร อย่างเป็นทางการ โดยทางด้านประธานสภา นายชัย ชิดชอบ ได้ให้ส.ส. ทุกคนไปลงคะแนนเสียงอย่างเปป็นความลับ เพื่อเลือกประธานสภาคนใหม่ และผลก็ได้ออกมาแล้วปรากฎว่า ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งไปตำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร นั่นก็คือ คุณชวนหลีกภัย ชนะขาด 257 เสียง

ปิดจ็อบ การเลือกประธานสภา ชวน หลีกภัย คือผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร
ปิดจ็อบ การเลือกประธานสภา ชวน หลีกภัย คือผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร
ปิดจ็อบ การเลือกประธานสภา ชวน หลีกภัย คือผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร
ปิดจ็อบ การเลือกประธานสภา ชวน หลีกภัย คือผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร
ปิดจ็อบ การเลือกประธานสภา ชวน หลีกภัย คือผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

ขอบคุณภาพจาก ชวน หลีกภัย แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook