ต่างประเทศ Share0 Tweet

สก็อตแลนด์ผ่านกฎหมาย ผ้าอนามัยฟรีแก่สตรี เป็นชาติแรกของโลก

Shambhala TS
สก็อตแลนด์ผ่านกฎหมาย ผ้าอนามัยฟรีแก่สตรี เป็นชาติแรกของโลก

สก็อตแลนด์ได้เรียกเสียงฮือฮาจากนานาชาติอีกครั้ง หลังจากได้กลายเป็นชาติแรกที่ผ่านกฎหมายแจกผ้าอนามัยฟรีแก่ประชาชนสตรีทั่วประเทศ 

สก็อตแลนด์ผ่านกฎหมาย ผ้าอนามัยฟรีแก่สตรี เป็นชาติแรกของโลก

เมื่อวันอังคารที่ 24 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา สมาชิกรัฐสภาของสก็อตแลนด์ ได้ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ด้วยมติเอกฉันท์ อันเป็นผลทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรอบเดือนของผู้หญิงทุกชนิดอย่างผ้าอนามัยทุกรูปแบบ กลายเป็นสวัสดิการของรัฐบาลที่อยู่ในงบประมาณกว่า 900 ล้านบาทต่อปี ที่อนุมัติมาเพื่อแจกผ้าอนามัยฟรีแก่ผู้หญิงทั่วทั้งประเทศ

สก็อตแลนด์ผ่านกฎหมาย ผ้าอนามัยฟรีแก่สตรี เป็นชาติแรกของโลก

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้การพิจารณาผ่านร่างกฎหมายนี้ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วนั้น สืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่สร้างความเสียหายไปทั่วทั้งโลก อีกทั้งยังทำให้ค่าครองชีพของประชาชนชาวสก็อตแลนด์เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรอบเดือนของผู้หญิงมีราคาค่อนข้างแพง ครั้นจะไม่ซื้อมาใช้สอยก็ไม่ได้เพราะมันคือกลไกทางธรรมชาติของผู้หญิงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

สก็อตแลนด์ผ่านกฎหมาย ผ้าอนามัยฟรีแก่สตรี เป็นชาติแรกของโลก

จึงทำให้การซื้อผ้าอนามัยราคาแพงในช่วงโควิดระบาดนี้ กลายเป็นปัญหาที่ไม่อาจมองข้ามอันเป็นลูกโซ่ต่อกัน กล่าวคือในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้ออกไปทำงาน ทำให้ผู้หญิงอาจไม่มีกำลังซื้อหรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์อนามัยได้สะดวก รัฐบาลจึงรีบผ่านกฎหมายฉบับนี้เพื่อหวังแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้มีหลักฐานบ่งชี้เพิ่มเติมซึ่งมาจากแบบสำรวจจาก Young Scot ที่เก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 2,000 คน พบว่า 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามในที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในสก็อตแลนด์ มีปัญหาในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับรอบเดือนของผู้หญิงจริง!

สก็อตแลนด์ผ่านกฎหมาย ผ้าอนามัยฟรีแก่สตรี เป็นชาติแรกของโลก
สก็อตแลนด์ผ่านกฎหมาย ผ้าอนามัยฟรีแก่สตรี เป็นชาติแรกของโลก

ทำให้การโหวตผ่านกฎหมายฉบับใหม่นี้ ที่โกยคะแนนเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย 112 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไม่มีเสียงคัดค้านสักเสียงเดียว กลายเป็นความหวังใหม่ของประชาชนโดยเฉพาะผู้หญิงที่อย่างน้อยการแจกผ้าอนามัยฟรีจากรัฐบาลนั้น สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆได้เป็นอย่างดี จากที่ต้องคอยกันเงินส่วนหนึ่งเพื่อเอาไว้ซื้อผ้าอนามัย ตอนนี้ก็จะได้นำเงินที่เคยกันไว้ในส่วนนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆแทน...

สก็อตแลนด์ผ่านกฎหมาย ผ้าอนามัยฟรีแก่สตรี เป็นชาติแรกของโลก

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: BBC, YoungScottแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook